Kaasamisseminar Virumaa Koostöökogu meetmed ja hindamiskriteeriumid

Virumaa Koostöökogu järjekordne strateegiaseminar toimus 01.04.2014 Saka rahvamajas. Tegemist oli järjekorde kaasavaseminariga, kus soovime piirkonna vabaühenduste, ettevõtjate ja kohalikku omavalitsuste arvamust kuulda uue programmperioodi strateegia kohta.


Päevakorras olid meetmed ja hindamiskriteeriumid, mida tutvustati üldsusele ning hiljem tegime töögruppe, ettepanekute/täienduste esitamiseks.

Meetmete ja hindamiskriteeriumite tööversioonid on kättesaadavad  Virumaa Koostöökogu kodulehe.

Kõikide ettepanekud on jätkuvalt, jooksvalt oodatud aadressile info@viko.ee.