II taotlusvooru projektid rahastatud

04.11.09 toimus projektide hindamiskomisjoni II vooru teine koosolek.

Otsustati rahastada kõik esitatud taotlused:

I Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede

1. VIKO ja Virumaa paeaasta – 66 111.- EEK

2. Kogemuste omandamine “Virumaa Süda” piirkonna arengueelduste paremaks ärakasutamiseks – 155 000.- EEK

III Meede “Noored maale”

1. Noorte kaasamine Püssi päevakeskuse remonttöödes  – 43 842.-

2. Kogukonda ja noori ühendav infokeskus – kodulehe loomine – (summa korrigeerimisel)

3. Sonda noortetoa rajamine – 253 362.-

4. Sonda noorte koolitusprojekt “oskan, tean ja tunnen” – 77 625.-

5. Võrkpüramiidi soetamine – 46 476.-

 

Ühtlasi on rõõm teatada, et esimeses voorus VIKO komisjonilt 11 positiivse otsuse saanud projektist on tänaseks 8 projekti saanud ka PRIA-lt toetuse määramise otsuse. 3 on veel ootel.