Hindamise töörühm alustas oma tööd!

MTÜ Virumaa Koostöökogu kevadine taotlusvoor oli avatud 04.-15.03.2019 läbi e-pria. Avatud olid kõik 5 meedet. Meede 1 eelarve oli 108 922, meede 2 eelarve oli 274 724, meede 3 eelarve oli 87 743, meede 4 eelarve 34 022 ja meede 5 eelarve 35 685 eurot.

Kokku laekus tähtajaliselt projekte 17, esitamata oli jäetud 3 taotlust. 17-st 8 on uued taotlejad. Tehnilise kontrolli läbis 15 projektitaotlust.

Kolmapäeval 10.04.2019 käisid hindajad paikvaatlusel. Tutvutakse taotlejate objektidega, kuhu hakatakse ehitama, kuhu seadmed paigaldatakse jne.

Taotlejate kuulamine toimub juba 15. ja 16. aprillil Maidlas. Kõikidele antakse võimalus tutvustada oma taotlust ning investeerimisvajadust. Hindajatel on võimalus küsida lisaküsimusi. Hindajad lõpetavad oma töö 18.04.2019 ning esitavad taotluste paremusjärjestuse juhatusele kinnitamiseks.

Loodame mais kõik vajalikud tegevused lõpetada ning taotlused PRIA-sse esitada. Tuletame meelde, et lõpliku otsuse toetuse kohta teeb PRIA.

Kõik need taotlejad, kes ei läbinud tehnilist kontrolli või ei jõudnud taotluseid esitada palun pange tähele, et 2019 viimane taotlusvooru aeg on 23.09-04.10.2019. Võib öelda, et jagamisele lähevad kõige-kõige viimased eelarved, täpsed andmed selguvad peale hindamise töörühma paremusjärjestust ja PRIA otsust. Aastasse 2020 ei ole Virumaa Koostöökogu planeerinud projektitaotlusi ega nende eelarvet. Juhul, kui aastaks 2020 tuleb odavnemisi või loobumisis siis nendele summadele teeme taotlusvoorud.

Kasutage viimast võimalust!