MTÜ Virumaa Koostöökogu teavitab

MTÜ Virumaa Koostöökogu soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2021-2027 oma tegevust jätkata. Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia 2023-2027, mille väljatöötamiseks esitame PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse.

Virumaa Koostöökogu annab teada kavatsusest taotleda Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.  

Kavatseme taotleda toetust tegevuspiirkonna ühisstrateegia koostamiseks, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Strateegia valmib perioodil aprill 2022 – märts 2023.

Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Alustame strateegiaprotsessiga aprillis 2022. Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

Ootame kõiki Virumaa Koostöökogu Leader piirkonda kuuluvate huviliste, ettevõtjate, MTÜ-de ja omavalitsuste esindajaid kaasa mõtlema ja strateegiaprotsessis osalema!

Tegevusrühma piirkond on Lüganuse vald, Vinni valla osana endine Rägavere valla geograafiline territoorium (Aarla küla, Aasuvälja küla, Kantküla, Kõrma küla, Lavi küla, Miila küla, Mõedaka küla, Männikvälja küla, Nurkse küla, Nõmmise küla, Põlula küla, Sae küla, Viru-Kabala küla, Uljaste küla, Ulvi küla)   ja Viru-Nigula valla osana endine Aseri valla geograafiline territoorium (Aseri alevik, Aseriaru küla, Kalvi küla, Kestla küla, Koogu küla, Kõrkküla, Kõrtsialuse küla, Oru küla, Rannu küla).