Üleminekuperiood toob uue meetme ja lisaraha.

Euroopa Liidu uus programmperiood algab planeeritust kaks aastat hiljem, üleminekuperioodiks 2021-2022 eraldas maaeluminister LEADER meetmesse täiendava eelarve.

MTÜ Virumaa Koostöökogule eraldati kokku 742 725,33 eurot sellest 105 900,97 eurot tuleb taasterahastu vahenditest. Taasterahastu vahendid on ette nähtud kohalikul tasandil koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi leevendamiseks.  Lisaeelarve kasutuselevõtuks tuleb tegevusgrupil teha muudatused strateegias. Ülejäänud eelarve läheb olemasolevate meetmete vahel jagamiseks.

Strateegia muudatus on juhatuse poolt algatatud, kõikidele liikemetele on saadetud küsitlus ettepanekutega üleminekuperioodi meetmete korrigeerimise osasa ja taastekava meetme sisu teemal.

Strateegia muudatuse soovime kinnitada MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul, 28.06.2021.