29.01.19 ettevõtlusseminar. Teemal: enesehindamine ja muudatuste juhtimine, töötajate motiveerimine, ajaplaneerimine

Hea ettevõtja, oled oodatud koolitusele!

MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu koostööprojekti  „Ettevõtjate võrgustumine“ raames on tulemas seminar ettevõtjatele. Virumaa Koostöökogu piirkonna ettevõtjatele TASUTA.

29.01.2019  ettevõtlusseminar, Toila SPA konverentsisaalis

Kestus: 10.00 – 17.00. 7 täistundi, sh rühmatööd

Sihtgrupp: 70 inimest, mikroettevõtjad

Teema: enesehindamine ja muudatuste juhtimine, töötajate motiveerimine, ajaplaneerimine

Koolitaja: Kristo Krumm Koolitused OÜ

Koolituste eesmärgiks on panna ettevõtjad mõtlema nö igapäevase tegevuse raamidest väljapoolt, aidata (taas)mõtestada oma ärimudelit ning analüüsida oma senist tegevust leidmaks muutusteks kasvuks ja arenguks uusi võimalusi ja püüdes oma seniseid kitsaskohti vältida.

Koolitusel aitan ettevõtjatel analüüsida nende senist ärimudelit, nende igapäevategevust ning juhtida tähelepanu võimalikele muudatustele nende senises tegevuses. Analüüsi tulemusena peaksid selguma iga ettevõtja jaoks tema senise tegevuse audit, kust saab vastused järgmistele küsimustele:

  • Kas see, mida ma täna teen ja milliseid tooteid/teenuseid pakun, on turul nõutud, oodatud ja maksev?
  • Milline on minu ettevõtte koht väärtusloome protsessis ehk väärtusahelas?
  • Kuidas saaksin oma tööd ümber korraldades keskenduda enam põhitegevusele – sellele, mis tagab suurima rahavoo ja maksimaalsema efektiivsuse?
  • Kuidas mikroettevõtjana iseennast ja oma töötajaid juhtida, nende aega planeerida ning motiveerida piiratud ressursside tingimustes?
  • Mida teha teisiti, et minu ettevõte poleks mitte ainult jätkusuutlik, vaid ka arengule suunatud?
  • Kuidas olla oma töös loovam ning nutikam?

Koolituse päevakava:

10.00 – 12.00 – ärimudel, väärtusahel ja ettevõtja roll selles. Võimaluste leidmine oma idee teostuseks, peamiste kitsaskohtade ja probleemide analüüs, mille ees seisavad pea kõik ettevõtjad.

12.00 – 13.00 – lõuna

13.00 – 14.30 – rühmatöö ettevõtjate senise tegevuse analüüsimisel, tagasisidestamine

14.30 – 14.45 – kohvipaus

14.45 – 16.30 – ettevõtja ärimudeli analüüs ja võimaluste leidmine selle muutmiseks. Rühmatöö ja mudelite ettekandmine ning tagasisidestamine

16.30 – 17.00 – kokkuvõttev arutelu

Koolitusel keskendutakse kahele põhilisele analüüsimeetodile: hetkeolukorra analüüs SWOT mudeli alusel ning ärimudeli analüüs Business Model Canvas (ärimudeli lõuend) alusel. Rühmatöödes kasutame levinuimaid ettevõtlussektoreid ja nende reaalseid näiteid.

Rühmatööde tulemusena saavad kõik osalejad omaenda ettevõtte ja tegevuse kontekstis ideid, mõtteid ja tööriistu samalaadse analüüsi läbiviimiseks.

Registreeru koolitusele hiljemalt 24.01.2019, aadressil kadri.kuusmik@viko.ee

*Seminari päeval saate tutvuda näitusega “100 MAAELU TOETAMISE NÄIDET”,
kus eksponeerimisel on 15 ettevõtlusprojekti näidet. Näituse koostaja on
Põllumajandusuuringute Keskus.