KOHAD TÄIS 28.02.2020 koolitus „TUNNUSTAV JUHTIMINE”

MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu kutsuvad osalema koostööprojekti „Ettevõtjate võrgustumine“ tegevustes.

28.02.2020 koolitus „TUNNUSTAV JUHTIMINE” ehk kuidas inimeste juhina oma meeskonda innustada ja neid ühiste eesmärkide nimel pingutama panna? https://motivaator.ee/juhtimiskoolitus-tunnustav-juhtimine/

Koolituse viib läbi Kaido Pajumaa, Motivaator.ee www.motivaator.ee

Asukoht: Saka mõisa härrastemaja www.saka.ee 

Koolituse eesmärk: Kuna paljud esma- ja kesktasemejuhid (tiimijuhid, osakondade juhid, vahetuse vanemad jt) on juhiks välja kasvanud spetsialistidest organisatsiooni siseselt, satuvad nad sageli olukorda, kus nad ei tea, mida inimeste juhtimine praktikas tähendab. Isegi peale mitmeid juhtimiskoolitusi teavad nad küll teoorias, et juhtimine tähendab planeerimist, organiseerimist, täideviimist ja kontrollimist, kuid nad ei tea praktikas, kuidas oma inimesi juhtimisse rohkem kaasata, neid ühiste eesmärkide saavutamise nimel vastutavad hoida, neid rohkem tunnustada ja tagasisidet anda ning muudel viisidel nende tööle pühendumust suurendada.

Koolitus “Tunnustav juhtimine” jagab juhtimise kaheks – protsesside juhtimine ja inimeste juhtimine -, ning keskendub AINULT viimasele, inimeste juhtimisele. Koolituse eesmärgiks on aidata juhtidel paremini mõista, mis tegelikult töötajate madala pühendumuse taga on (teadvustada töötajate sisemisi motivaatoreid), ja mida juhid saaksid igapäevase juhtimise käigus ette võtta selleks, et töötajate motivatsiooni ja pühendumust suurendada. Juhid omandavad koolitusel enam kui 50 mitterahalist juhtimise ja -motiveerimise võtet, mille praktikas
kasutusele võtmine töötajate motivatsiooni ja koostöövalmidust märkimisväärselt suurendavad.

Koolituse ajakava: Koolitus algab täpselt kell 10.00 ning lõpeb 17.00.

Koolituspäev sisaldab kahte kohvipausi ja mõnusat lõunat.

Koolituse osalustasu on 15 eurot. Registreerumisel koolitusele palun saata ka arve saaja andmed. Koha koolitusel garanteerib arve tasumine.

Koolitusele on oodatud Virumaa ja Kirderanniku Koostöökogu piirkonna ettevõtjad!

Registreeru koolitusele hiljemalt 14.02.2020 aadressile kadri.kuusmik@viko.ee või läbi kodulehe.