komisjonid

Hindamise töörühma tööd reguleerib PROJEKTITOETUSTE MENETLEMISE TÖÖKORD 27.12.2019

Hindamise korraldus ja kriteeriumid

Hindamise töörühm valitakse MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul.  Alates 09.01.2020 kuulub hindamise töörühma 12 põhiliiget ja 3 asendusliiget. Igast omavalitsusest üks esindaja sektorite kaupa MTÜ-d,  KOV-d ja ettevõtjad ning valdkonna asjatundjad olenemata sektorist või omavalitususest. Asendusliikmed on valitud sõltumata sektorist. Töörühma liikmetest 1/3 peab vahetuma 3 aasta täitumisel.

Hindamise töörühm – hiljemalt 14.06.2021 peab 1/3 liikmetest vahetuma

KOV MTÜ EV Asendus-liige     Valdkonna asjatundja olenemata omavalitsusest
VIRU-NIGULA Gaido Kentem

14.06.18

Kalle Kohver

14.06.18

Aive Liivaste

14.06.18

Koit Oras

09.01.20

Janner Eskor -äriplaanid ja finantsprognoosid

14.06.18

LÜGANUSE Kristel Petrova

14.06.18

Anne Kalamäe

14.06.18

Katrin Parve

14.06.18

Leelo Strauch

14.06.18

Hannes Lumiste – ehitus

14.06.18

VINNI Martin Kesamaa

14.06.18

Rene Metsla

14.06.18

Evi Torm

14.06.18

Ott Penek – taastuvenergia

09.01.20

Katrin Parve

Anne Kalamäe

Mihhail Poll

Liikmed valitud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega

Ott Penek

Valdek Haugas

Kristel Petrova

Janner Eskor

Hardi Murula

Anne Kalamäe

Leelo Strauch

Seirekomisjon on kinnitatud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega