Virumaa tegevusgruppide koostööprojekti tegevused

VIRU tegevusgruppide loodusturismi arendamise õppereis Lapimaale toimus 13.-19.03.2022.

Koostööprojekti raames saadi kokku Lapimaal tegutseva Leader tegevusgrupiga, kes tutvustas oma tegevusi läbi piirkonna brändimärgi Original Lapland. Brändimärgi arendamisega tegeletakse järjepidevalt, samuti investeeritakse sotsiaalmeedia, tele- ja raadioreklaami, et siseturismi hoogustada.

Antud piirkond kaasab oma tegevustesse väga palju loodusturismi võimalusi pakkuvaid tegevusi, et turistidel oleks piisavalt tegevusi. Piirkond ise on suur ja vägagi pikkade vahemaadega. Väärtustatakse vanu traditsioone ja hoitakse loodust.

Soome Leader süsteem toetab ettevõtlusprojekte 30-35% ning seda peetakse väga suureks abiks. Paljud ettevõtted on peresisesed, kaasatud on tegemistesse nii noored kui ka vanad.

Koostööprojekti “Viru Leader võrgustiku tugevdamine” eesmärgiks on omavahelise koostöö võimestamine läbi erinevate ühistegevuste. Peamine sihtgrupp on tegevusgruppide tegevtöötajad ja juhatus.

Partneriteks on: Peipsi Alutaguse Koostöökoda, Arenduskoda, PAIK, Kirderanniku Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu ja Partnerid.