Virumaa Süda piirkond on nähtav!

Projekt ” Piirkond Virumaa Süda nähtavaks” hakkab 2018 lõppema. Selle ajaga on investeeritud piirkonda ca 12 800 eurot. Ettevõtjad on saanud ühtse kujundusega reklaammaterjali; turismiasjaliste seintel ilutsevad logod Virumaa Süda; kodulehte www.virumaasuda.ee on värskendatud; ettevõtjad said endale turismiinfostendid; üheskoos käidi turismimessil TourEst 2018; valmis fotopank Valmar Voolaid poolt; valmib kokku 4 videoklippi piirkonnast Hans Markus Antsoni poolt ning lisaks sõidavad turismiasjalised Saaremaale tutvuma Leader projektidega.

Lisaks maikuus tegime instagramikonto Virumaa Süda, kus saaksime efektiivsemalt jagada pilte meie turismipiirkonnast ning olla nähtaval. Jälgijaid on tänase seisuga täpselt 100. Fotod, mida kasutame on tehtud fotograaf Valmar Voolaid poolt. Loomulikult on meil ka facebookikonto, kus jälgijaid täpsel 540.

Eelmisel aastal algas ühisprojekt “Ühisturundus Virumaa Südames”, mille raames uuendatakse piirkonna väliturismikaarte; turismiasjalised said teeninduskohamärgid, mis juhatavad turisti kohale; tulevad ettevõtete juurde suunapostid; INFO märgid tulemas ning testreisid piirkonna teenusepakkujate juurde, et näha nende valmisolekut vastuvõtta bussitäit turiste. Ühisprojekti maksumuseks on ca 59 300 eurot, kõik ettevõtjad osalevad panusega omaosaluse katmisesse. Projekt lõppeb 2019.

Projekt “Noored sohu” raames toimus Aseri kooli noorte matk sohu, kus Eestimaa Looduse Fond tutvustas Sirtsi soo taastamist. Lisaks toimusid kohtumised keskkonnaameti ja RMK esindajatega, et märgistada soos matkarada. Kahjuks seda luba meile ei antud, kuid sookaardid said kenasti kooskõlastatud ning infotahvlid kolmes soos ootavad huvilisis. Kestla, Sirtsi ja Uljaste sood ootavad huvilisi ning turismiasjaliste juurest on võimalik saada ka liimplokk-kaart, et näha mis on meie piirkonnas veel põnevat. Sügisel on tulemas Alutaguse Matkaklubi juhendamisel retkejuhtide tööd tutvustavad koolitused koolinoortele. Kõik sohu! Projekti maksumus on ca 7000 eurot.

Virumaa Süda märk elab ning piirkond saab samm-sammult nähtavamaks!