Taotlusvoor ja infopäevad kohe-kohe algamas!!

Meil on rõõm teatada, et Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul kinnitatud strateegiamuudatus sai Maaeluministeeriumi poolt heakskiidu.

MTÜ Virumaa Koostöökogule eraldati kokku 742 725,33 eurot sellest 105 900,97 eurot tuleb taasterahastu vahenditest. Taasterahastu vahendid on ette nähtud kohalikul tasandil koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi leevendamiseks.

MTÜ Virumaa Koostöökogu tegi strateegiamuudatuse, et luua üleminekuperioodil (2021-2022) uus meede, parandada elanike arvudega seotud muutused, korrigeerida meetmeid, seirenäitajaid ja indikaatoreid. Pikendasime strateegia kehtivust aastani 2023. Samuti katsetame üleminekuperioodil, kuidas toimib kahe ettevõtlusmeetme liitmine (turism ja muu ettevõtlus). Kolmandale sektorile mõeldes, võtame kasutusele vihmavarjuprojekti idee ja lisasime täiesti uue meetme, milleks on „COVID meede“. COVID-mede on kavandatud koroonakriisis pihtasaanud ettevõtetele ja ettevõtlusega tegelevatele MTÜdele. COVID-meetme eelarve on eraldi, Leder meetme eelarvest ning see tuleb 100% EU vahenditest.

Uued meetmed 2021 sügisest!
Meede 1. Mikroettevõtluse, turismitoodete ja –teenuste arendamine – kogu eelarvest 70% ehk taotlusvooru eelarves on 356 621,64 eurot
Meede 2. COVID-meede – 100% ehk 105 900,97 eurot. COVID-meetmele, teeb PRIA eraldi e-süsteemi, mille kaudu taotlust esitada. Eraldiseisev eelarve Leader meetmest.
Meede 3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine – 20% ehk 101 891,89 eurot
Meede 4. Noorte aktiviseerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine – 10% ehk 50 946,94 eurot. Taotleja on VIKO, vihmavarjuprojekt st suunatud piirkonna MTÜ-dele.

Taotlusvooru avame läbi e-pria 01.-07.11.2021.

INFOPÄEVAD:

30.09.2021 Kõrtsialuse küla seltsimajas kell 18.00

05.10.2021 VEEBIS, eelregistreerimisega, algus kell 18.00. Registreerunutele saadetakse veebilink.

Projektitoetuste hindamise tähtaeg 31.12.2021

Rohkem infopäevade ja taotlemise kohta www.viko.ee  ja www.pria.ee

Registreerumine infopäevale info@viko.ee.

Ootame taotlejaid (ettevõtjaid, MTÜ-d, KOV-id) Lüganuse vallast, Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast ja Vinni valla Rägavere piirkonnast)

Mis on vihmavarjuprojekt?

Vihmavari koondab enda alla mitu väikest tegijat 🙂

Virumaa Koostöökogu, esitab meede 4 projektitaotluse vastavalt abikõlblikkuse kriteeriumitele PRIA-le. Peale üldkoosoleku ja  PRIA poolset heakskiitu korraldame projekti elluviimiseks taotlusvooru kolmandale sektorile. MTÜ-del on võimalik lihtsustatud korras esitada kuni 5000 euro suurune taotlus oma tegevuste elluviimiseks (nt sündmused, üritused, koolitused, kino, teater, õppepäevad jne). Investeeringud põhivarasse pole lubatud. MTÜ esitab kuluaruanded PRIA asemel VIKO-le. Virumaa Koostöökoge edastab kulud PRIA-le. Üldiselt on nõuded samad, mis alati (inveteering tehakse ette, siis saab toetuse kätte jne).

Täpsem kord ja tingimused peagi valmis ning jagamiseks.