Virumaa Koostöökogu strateegia on kinnitatud ning 4 parima hulgas!

Maaeluministri 01.03.2016 käskkiri nr 41.

Maaeluministri 01.03.2016 käskkiri nr 41. ” Kohaliku arengu strateegiate heakskiitmine ja kohaliku tegevusgrupi toetuse ja Leader-projektitoetuse eelarve kolmas osa strateegiate kvaliteedi põhjal kohalike tegevusgruppide kaupa aastateks 2014-2020″.
See tähtis lause tähendab, et Virumaa Koostöökogu strateegia on kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt ning paremusjärjestuse järgi on VIKO starteegia 4-s, 26-st.
Väga – väga tubli tulemus! Määramised tegevusgrupi kohta jäävad vahemikku 611 tuhat € kuni 755 tuhat €.
Lisaks tähendab see, et meie eelarvele lisandub 717 126 € strateegia kvaliteedi eest!

Aitäh kõikidele liikmetele, teie panuse eest strateegia koostamisel!

Aitäh Lauri Jalonenile ja aitäh Mihkel Laanile!

Nüüd, kus strateegia on kinniatud hakkame tegema infopäevi taotlejatele – info tuleb kindlasti meilile, kodulehele ja meie FB lehele!
Alati olete oodatud ka konsultatsioonidele meie kontorisse, võtke ühendust!

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu