Virumaa Koostöökogu liikmed kinnitasid uue programmperioodi ühisstrateegia!

25.05.2023 toimus MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmete üldkoosolek. Üheks tähtsaimaks päevakorrapunktiks oli MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 tutvustamine ja vastuvõtmine. Üldkoosolekul osales 32 liiget ning ühisstrateegia kinnitati ja võeti vastu ühehäälselt.