Virumaa Koostöökogu hindajate koolitus

Aeg: 04.05.2016

Koht: Miila külamaja, Rägavere vald

Koolituse eesmärk on luua ühine arusaam, milliseid muudatusi VIKO strateegia, meetmete ja projektidega piirkonnas taotletakse ning kuidas seda erinevates etappides hinnatakse.

Koolituse sisu

  1. VIKO strateegia 2015-2023 eesmärgid ning selle elluviimisega taotletavad muutused
  2. Strateegia rakendamise juhtimise ja seire erinevad etapid: projektide hindamine, strateegia seire, strateegia hindamine
  3. Projektide hindamise korraldus ja kriteeriumid, hindamisjuhend
  4. Näidishindamine

Ajakava

9.30 – 10.00 kogunemine

10.00 – 11.30 I osa

11.30 – 11.45 Värskenduspaus

11.45 – 13.00 II osa

13.00 – 13.30 Lõuna

13.30 – 15.00 III osa

15.00 – 15.15 Värskenduspaus

15.15 – 16.30 IV osa

 

Kodutööks palume osalejatel läbi vaadata:

  • VIKO strateegia 2015-2023, STRATEEGIA
  • Näidisprojektid, lisatud manusesse
  • Hindamisjuhendi mustand, lisatud manusesse