Virumaa Koostöökogu esitati aasta tegu 2013 nominendiks

MTÜ Kohalik toit korraldas suurepärase Viru Toit tunnustusürituse, kus tänu jagati kolmes kategoorias parim toidutootja, parim toitlustaja ning parim tegu.

Väga tore, et MTÜ Virumaa Koostöökogu oli samuti esitatud nominendiks. Nimelt on Viru Toit kahe Leader tegevusgruppi  (Virumaa ja Kirderanniku Koostöökogu ) poolt ellu kutsutus programm, mille käivitamine algusaastatel jäi soiku, kuid nüüd on taas jalgele saanud ning tegutseb hoogsalt.


Tegevusgrupid on panustanud oma aega ja ressurssi Viru Toidu käivitamiseks on tehtud erinevaid projekte Viru Toidu käima lükkamiseks. “Kohaliku Toidu õppereis Lahemaa piirkonda” Virumaa Koostöökogu poolt ning “Viru Toit brändi ning tegevuskava koostamine” Kirderanniku Koostöökogu poolt.  Aasta tagasi on loodud kohaliku toidu eestvedajate ja võrgustiku poolt MTÜ Kohalik Toit, kus ka Leader tegevusgrupid on liikmeks ning panustavad aktiivselt MTÜ tegevustesse.