Virumaa Koostöökogu esimene taotlusvoor on lõppenud

MTÜ Virumaa Koostöökogu taotlusvoor oli avatud 15.-19.08.2016. Kokku laekus 26 projekti.

Populaarsemateks meetmeteks osutus meede 1 Mikroettevõtluse arendamine ja meede 2 Turismiteenuste-ja toodete arendamine. Meede 3 Nutikad energialahendused – on uus ja põnev meede kuhu laekus esimesel korral 3 projekti. Meede 4. Piirkonna kompetentside arendamine sai 2 projekti, mille tegevusi tuleb lausa kaheks aastaks ning viimasesse meetmesse ehk Noorte meetmesse laekus 1 projekt, mis oli Virumaa Koostöökogu enda esitatud. Näha on, et inimestel on huvi ettevõtlusega tegeleda. Hindajatel saab olema põnev ja suur töö.