VIRU TOIT

Tere kohaliku toidu huvilised!

Tänaseks on kahe tegevusgrupi – MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ

Kirderanniku Koostöökogu, koostöö tulemusena loodud katuseorganisatsioon

MTÜ Kohalik Toit.

MTÜ Kohalik Toit eesmärgiks on kohaliku toidu propageerimine ja tarbimise

suurendamine. Samuti arendada liikmetevahelist koostööd, tutvusta Virumaa

toidutooteid ning turustada neid Virumaal ja kaugemalgi.

Tegevusgruppide eelneva koostööpojekti tulemusena on kokku pandud

turundusplaan,väljatöötatud Viru Toidu brändi kriteeriumid, Viru Toidu

logo ja slogan.

Mittetulundusühing Kohalik Toit on tänaseks käivitanud väljatöötatud

turundusplaani ellu viimise. Edastame valminud turundusplaani ka kõigile

huvilistele tutvumiseks.

MTÜ Kohalik Toit on saanud positiivse otsuse kahe edasise projekti

rahastamiseks. Projekti tegevuste kaudu on plaanitud soetada telgid koos

mööbliga, et kasutada neid laatadel kohaliku toidu ühtse müügikohana. Teise

projekti käigus koostatakse MTÜle koduleht ja korraldatakse tunnustusüritus

tootjatele, töötlejatele ning toitlustajatele.

MTÜ-ga Kohalik Toit on praegu liitunud 12 piirkonna ettevõtjat ja eraisikut.

Kõik, kes soovivad MTÜ-ga Kohalik Toit liituda või uudiseid saada, palume

ühendust võtta  e-postil info@virutoit.ee või telefonil 53005031.

Meeldivale koostööle lootma jäädes!

Lugupidamisega

Aigi Kullerkupp

Juhatuse liige

MTÜ Kohalik Toit

53005031