VIKO rakenduskava 2009 ja meetmelehed kinnitatud

14.oktoobril toimusid nii juhatuse kui üldkoosolek.

Vaadati veelkord läbi strateegia rakendamiseks väljatöötatud meetmelehed. Otsustati, et 2009 avatakse kõik kolm meedet:

1. Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede – 353 422.- krooni

2. Investeeringute meede  – 3 887 644.- krooni

3. Meede “Noored maale” – 1 413 689.- krooni

Kinnitati rakenduskava  – 7 004 075.- krooni, millest 1 349 320.- krooni moodustavad halduskulud.

Täpsemalt meetmete rakendamise ja projektidele esitatavate nõuete kohta saab lugeda ajalehe “Virumaa süda” detsembrikuu numbris.