Meil on vihmavari, tule kirjuta kogukonnale projekt!

KOGUKONNAD SAAVAD LIHTSUSTATUD KORRAS TOETUST TAOTLEDA

MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) annab teada, et oleme saanud PRIA-lt meetmest “Noorte aktiviseerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine” toetust ühisprojektile TUGEVAD KOGUKONNAD. Projekti peamiseks eesmärgiks on rakendada vihmavarjuprojekti ideed ning tagada piirkonnas tugevad kogukonnad erinevate kaasavate sündmuste ja tegevuste läbiviimise toetamisega. Projekti kogueelarve on 33 000 eurot, millest 29 700 eurot on PRIA toetus ja 3300 eurot Virumaa Koostöökogu poolne omaosalus, mille on heaks kiitnud VIKO üldkoosolek.

Virumaa Koostöökogu piirkonnas on väga suur hulk erinevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes on kogukonnas tegusad ja toimetatakse oma võimaluste piires. LEADER meede on suunatud maapiirkonna arendamiseks ning VIKO-l on suured ootused ühisprojektide näol, neid võiks olla kordades rohkem ning suurema kaasatusega. Tihtilugu jäävad pehmed tegevused piirkonnas tegemata, kuna LEADER meetme puhul tuleb reeglina taotluste elluviimiseks eelnevalt oma finantsid rakendada ning hiljem tuleb toetus.

Mis on vihmavarjuprojekt?  Vihmavari koondab enda alla mitu väikest tegijat. MTÜ-del ja SA-del on võimalik lihtsustatud korras esitada kuni 4995 euro suurune taotlus VIKO-le oma tegevuste elluviimiseks. Abikõlbulikud on piirkonnaüleste ja kogukonda kaasavate sündmuste, erinevate laagrite, Eesti siseste õppereiside, töötubade, etenduste või laatade korraldamine. Samuti koolituste või õppepäevade korraldamine teadlikkuse ja ettevõtlikkuse kasvatamiseks. Investeeringud põhivarasse pole lubatud. Taotleja peab ise panustama projekti tegevustesse 10%-lise rahalise omaosaluse. MTÜ esitab kuludokumendid ja -aruanded PRIA asemel VIKO-le. Ühisprojekt TUGEVAD KOGUKONNAD kestab kuni 2024.aasta juunikuuni. Projekti toetab Leader meede.

Head huvilised, kes seda uudist loevad ja tunnevad, et just see on midagi teile. Infopäev taotlejatele on tulemas 30.novembril 2022.a. kell 16.00 Kõrtsialuse küla seltsimaja ruumides. Taotlusvoor on avatud alates 5.detsembrist kuni 18.detsembrini! Taotlused tuleb saata info@viko.ee. Taotlusvormid on kättesaadavad enne infopäeva Virumaa Koostöökogu kodulehel https://www.viko.ee/ ja jooksev info samuti FB lehel Virumaa Koostöökogu. 

INFOPÄEVA MATERJALID

VORMID LEITAVAD KODULEHELT

 

Helista meile või kirjuta kiri!

Anu Horn, projektispetsialist anu.horn@viko.ee

Kadri Kuusmik, tegevjuht kadri.kuusmik@viko.ee