Vihmavarju taotlusvooru, laekus 13 taotlust

Virumaa Koostöökogu (VIKO) rakendab esmakordselt vihmavarju meetodil toetusraha jagamist. VIKO on esitanud PRIA-le  ühisprojekti “Tugevad kogukonnad” summas 33 000 eurot. Projekti raames tehakse 2 taotlusvooru MTÜ-dele ja SA-tele kogukonda kaasavate tegevuste tarbeks. Taotleja peab tagama rahalise omaosaluse (10% projekti maksumusest), kuid kõik kuluarved tasub VIKO otse teenuse pakkujale.

Esimene Vihmavarjumeetme taotlusvoor oli avatud kaks nädalat 05.-18.12.2022 kokku laekus 13 väike projekti. Kokku küsiti projektitoetus 43 043 eurot. Esimeses voorus on jagada 15 000 eurot.

Peale tehnilist kontrolli ja taotluste täpsustamist hakkab projektidega tegelema 3-liikmeline hindamisetöörühm.

Jaanuari keskpaigaks on tulemused teada ning tegevustega saab alustada kokkuleppel Virumaa Koostöökoguga.

Uus taotlusvoor on tulemas mais 2023.

Pöidlad pihku!