Uus aasta algab tegusalt!

*Jaanuari alguses saadame välja konkursi info projektitaotluste hindamise töörühmade liikmete leidmiseks. Uuenenud on projektitaotluste menetlemise töökord ja tingimused. Kandideerimise tähtaeg juba 22.01.2024. Info saadan esimesel võimalusel.

*Juba 18.01.2024 ootame kõiki kogukonnaliikmeid, MTÜ-sid, KOV esindajaid, ettevõtjaid, kes tahavad kogukondadesse panustada Sonda kogukonnamajja koolitusele. „Kogukondade võimestamise ja kaasamise koolitus“ on tasuta ning ootame rahvarohket osalust. Kui te ise ei saa osaleda siis saatke info oma kogukonna liikmetele, tuttavatele, kes võiksid sellest kasu saada. Koolitus on otseselt aluseks meie uuele Leader meetmele nr 2 „Kogukonnad ja elukeskkond“ Rohkem infot koolituse kohta leiate meie kodulehelt ja FB-st https://www.viko.ee/kogukondade-voimestamise-koolituspaev-18-01-2024/ Registreeru koolituspäevale kindlasti, siis teame sind oodata kohvi ja lõunapausiga https://forms.gle/Y4owhLro2mjM4a8m9

*13.02.2024 koolituspäev hindamise töörühma kandideerinud inimestele ja teistele liikmetele, huvilistele. Cumulus Consulting OÜ viib läbi koolituse vastavalt VIKO strateegia eesmärkidele, soovitud tulemustele ja hindamiskriteeriumitele. Tegemist on väga praktilise koolitusega ja soovitame kindlasti osaleda!

*15.02.2024 on tulemas info ja koolituspäev taaskord kogukondadele, kus teemaks on uue Leader määruse nõuded, meetme 2 „Kogukonnad ja elukeskkond“ tingimused ning kuidas antud meetmesse kirjutada projektitaotlus. Õppepäeva „Taotlejate võimestamine“ viib läbi InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Annemai Mägi. Taaskord väga praktiline koolitus, mis aitab ettevalmistada projektitaotluse esitamist kogukonnameetmesse.

*Märtsis on tulemas kindlasti veel taotlejate infopäevad. Lisaks ka üldkoosolek, kus saame omavahel ikka kokku ja arutame Leader teemasid.

*Märtsis või aprillis toimub koostööprojekti „Rohelised kogukonnad“ raames õppereis Taani – Saksamaa, kus vaatame konkreetselt energiakogukondi või ühistegevusi, mis panustavad roheenergiasse. Täna tegeleme programmiga ja siis juba hange.

*01.-07.04.2024 avaneb esimene projektitaotlusvoor

*19.04.2024 toimub koos hobiornitoloog Peep Veedlaga Uljastel kell 07.00 „Linnulauluhommik“

*Aprillis-mais toimub taas praktiline koolituspäev hindamise töörühma liikmetele, kus õppematerjaliks juba konkreetsed uued taotlused, lähtuvalt uuele määrusele ja uutele meetme tingimustele.

*Jooksvaid projektitegevusi tuleb 2024 väga palju, seega hoiame teid kursis toimuvaga järjepidevalt.

Hetkel, keskendume aasta algusele, et juba oleksite toimuvaga kursis ja osaleksite võimalikult paljudel koolitustel ning kindlasti kaasake ja jagage infot piirkonna elanike seas, et meile tuleks uusi ja põnevaid projektitaotluseid!

Tegusat uut aastat!