Tugevad kogukonnad. Lüganuse kihelkonna regilaulude tutvustamine ja õpetamine

Projekti “Tugevad kogukonnad” järjekordse kogukonnaprojekti elluviimist alustab MTÜ Virumaa Muusikud. Projektiga soovitakse tõsta noorte teadlikkust ja huvi kohaliku regilaulu vastu. Traditsioonid põimuvad siin tänapäevaste multimeedia võimalustega, kus vanadest regialuludest tekivad põnevad uusversioonid. Lüganuse koolis toimuvatel pärastlõunatel õpitakse ja salvestatakse regilaule.