Tegemised aprillist juulini

Sündmused aprillis-mais-juunis-juulis

09.04.2018 projekti “Noored sohu” töökoosolek Alutaguse Matkaklubi esindajaga

10.04.2018 tegevjuht osaleb regionaalsete investeeringute hindamise töörühma töökoosolekul Jõhvis

11.04.2018 Juhatuse koosolek

19.04.2018 hindajate paikvaatlus projektitaotlejate juurde

23.-24.04.2018 taotlejate kuulamine Maidla Mõisa valitsejamajas

19.-21.04.2018 MTÜ Kohalik Toit ning Leader tegevusgrupid Virumaa ja Kirderanniku Koostöökogu maamessil Tartus

25.04.2018 MTÜ Kohalik Toit üldkoosolek

15.05.2018 Talgupäevad projekti “Noored sohu” raames

19.-25.05.2018 Virumaa tegevusgruppide õppereis Kreekasse

22.05.2018 projekt “Noored sohu” nooorte retkejuhtide õppepäev

01.06.2018 juhatuse koosolek Maidla noortekeskuses

05.06.2018 projekt “Noored sohu” noorte retkejuhtide õppepäev

15.06.2018 MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek

19.06.2018 projekti “Noored sohu” noorte retkejuhtide õppepäev

03.-08.07.2018 rahvusvahelise koostööprojekti “Noured seprad – noored sõbrad” lastelaager Soomes

23.-27.07.2018 rahvusvahelise koostööprojekti “Noured seprad – noored sõbrad” lastelaager Eestis