Taotlusvoorud avatud

Alates 30.märtsist kuni 13.aprillini toimub dokumentide vastuvõtt kõikides meetmetes:

1. Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede. – eelkõige koolituste korraldamiseks

2. Investeeringute meede – investeeringute tegemiseks VIKO piirkonnas, mis soodustavad piirkonna arengut tervikuna ja muudavad meie kodukohta atraktiivsemaks.

3. Meede “Noored maale” – kõik võimalikud üritused, mis on seotud noortega ja suunatud noortele.

Täpsemalt meetmete eesmärkidega ja nendesse esitatavate taotluste nõuetega saab tutvuda siinsamas kodulehel – link “Teavitus” alt.

Lisainfo:

aili.ilves@viko.ee

tel 53457534