Sügisene taotlusvoor on lõppenud!

MTÜ Virumaa Koostöökogu Leader meetme taotlusvoor oli avatud läbi e-pria 01.-07.11.2021. Kõik projektitaotlused olid esitatud tähtajaliselt. Avatud olid 3 meedet ning kokku laekus 21 projektitaotlust.

Meede 1. Mikroettevõtluse, turismitoodete ja –teenuste arendamine – laekus 8 projektitaotlust kogumaksumusega 251 389,20 eurot, toetust küsiti 150 833,12 eurot.
Meede 2. COVID-meede – laekus kokku 12 projektitaotlust kogusummas 54 324,04 eurot ja toetust küsiti 32 309,30 eurot.
Meede 3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine – laekus 1 projektitaotlus kogusummas 3091,20 eurot ja toatust küsitakse 1854,72 eurot.

12 taotlust Lüganuse vallast, 5 taotlust Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast ja 4 taotlust Vinni valla Rägavere piirkonnast.

Tehniline kontroll puuduste kõrvaldamiseks toimub kuni 19.11.2021. Juhatus koguneb 22.11.2021, et saata tehnilise kontrolli läbinud taotlused hindamisele.

Taotlejate kuulamine ja paikvaatlus jääb detsembri algusesse, kõikide taotlejatega võtame ühendust.

Projektide paremusjärjestuse PRIAle esitamise tähtaeg on 31.12.2021.