Taotlusvoor on lõppenud, menetlus alanud!

Sügisene Leader meetme taotlusvoor oli läbi e-pria avatud 28.09–09.10.2020 (kella 16.00-ni).  Taotlusi sai esitada kahte investeeringumeetmesse. Meede 1 – mikroettevõtluse arendamine ja meede 2 – turismiteenuste ja -toodete arendamine. Mõlemas meetmes on eelarves jagamiseks 86 810,13 eurot toetusteks. Kokku on kahe meetme projektide eelarve 173 620,26 eurot.

Meede 1 sisestati 13 projekti, millest 10 esitati tähtajaliselt ja 1 taotlus ennistati 15.10.2020 PRIA poolt, kuna PRIA tehnilise rikke tõttu ei saanud taotleja andmeid sisestada. 1 projekt oli valesse tegevusgruppi esitatud, taotleja esitas PRIA-le tagasivõtmise taotluse ja 1 taotluse esitamine jäeti pooleli.

Meede 1 – 11 projekti. Meede 1 mikroettevõtluse arendamine, eelarve on lõhki taotletud. Projektitoetust küsitakse summas 272 433,31 eurot projektide abikõlblik maksumus kokku 534 655,54 eurot ja kogu investeering piirkonda koos käibemaksuga on 657 579,47 eurot.

Meede 2 laekus kokku 4 projektitaotlust, kõik tähtajaliselt esitatud. Projektitoetust küsitakse summas 57 017,11 eurot projektide abikõlblik maksumus kokku 95 028,56 eurot ja kogu investeering piirkonda koos käibemaksuga on 98 914,68 eurot.

Kokku esitati 15 projektitaotlust, tehnilist kontrolli ei läbinud 1 taotlus. Hindamisele läks 14 projektitaotlust. Käimas on hetkel taotlejate kirjalik kuulamine. Projektitaotluste menetlemise ja vooru lõpptähtaeg on 18.12.2020, siis edastab Virumaa Koostöökogu taotlused PRIA-sse lõpliku otsuse saamiseks.