Taotlusvoor on avatud!

Alates tänasest, 29. augustist kuni 09. septembrini on võimalus kõikidel tegutsevatel ettevõttetel ja MTÜ-del esitada projektitaotlusi kolme meetmesse!!

Meede 1 – mikroettevõtluse, turismiteenuste-ja toodete arendamine

Meede 2 – COVID meede

Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

Taotluseid saab esitada ainult läbi e-pria süsteemi. E-pria läheb lukku 09.09.2022 kell 23.59, võimalusel ärge jätke projekti esitamist viimasele momendile.

Kõik vajalikud vormid ja juhendid on leitavad meie kodulehelt  https://www.viko.ee/leader/taotluse-esitamine/

Küsimuste korral võtke meiega ühendust

Anu Horn – 5302 6061

Kadri Kuusmik – 5822 2877