Strateegia ettevalmistamise AVASEMINAR oli edukas.

12.05.2022 toimus Ulvi klubis Virumaa Koostöökogu uue perioodi strateegia 2023-2027 ettevalmistamise avaseminar.

Kohal oli 52 inimest, kes kõik panustasid töögruppides sisendi andmisega.

Sissejuhatuseks tegi tegevjuht Kadri Kuusmik Virumaa Koostöökogu senise tegevuse lühitutvustuse.

Cumulus Consulting OÜ ja Mihkel Laan juhtisid järgnevat protsessi:

Soojendus, VIKO piirkonna arengu võtmeteemad

Arutelu I: tagasivaade ja hetkeolukord.

Mis on piirkonnas hästi?

Millised on olnud head kogemused?

Mis on väljakutsed?

Milliseid probleemid on lahendamata?

Arutelu II: tulevikuvaade ja fookused.

Milline võiks olla olukord VIKO piirkonnas aastal 2030?

Millised on peamised fookused valdkonniti/sihtrühmade lõikes?