Rahvusvaheline konverents LINC 2016 ja koostöökohtumised partneritega

MTÜ Virumaa Koostöökogu on igal aastal osalenud Leader tegevusgruppide rahvusvahleisel konverentsil LINC. Seekord toimub LINC Ungaris 27.-29.09.2016. Juhatus ja tegevmeeskond lahkuvad eestist 26.09 ning saabuvad tagasi 02.10.2016.

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus ja tegevjuht osalevad konverentsil Ungaris. 30.09.2016 saame kokku MTÜ Virumaa Koostöökogu rahvusvahelise partneriga, kelleks on omavalitsus Atkar. Koostöökokkulepe on sõlmitud 2015. aastal ning põhiteemaks on kohalik toit. Kohtumise eesmärgiks on leida võimalusi konkreetse koostöö alustamiseks. Antud päeval külastame vastuvõtja programmi alusel ka kohalikke ettevõtjaid, kogukonda ja turismiobjekte.  01.10.2016 toimub Ungaris Egeri linnas kohtumine Põhja-Harju Koostöökogu juhatusega, kellega täpsustame koostööprojekti “Pealinnast Piirilinna” tegevusi ning järgmise kohtumise sisu. Kella 12.00-14.00 toimub töökoosolek.  Tutvumine Egeri suurimate turismiobjektidega kella 14.00-16.30 ni Kindlus 13. sajandist ja turistide meelispaik Kaunite Naiste Org. 17.15 Kogunemine Egeris, hotellis, 18.00-20.00 koostööprojekti teemade täpsustamine jätkub  (osalejatele on eelnevalt materjalid saadetud); koostööprojekti eelarve täpsustamine; 18.10.16 päevakava kinnitamine.