Purtse küla osaleb Arukate Külade programmis

Artikkel on kopeeritud augustikuu Lüganuse vallalehest

Hea algus pole pisiasi, ehkki algab pisiasjast…Selle aasta jaanuaris ilmus Lüganuse vallalehes lugu, kus Virumaa Koostöökogu tutvustas ja tegi oma piirkonna küladele üleskutse liituda Arukate Külade arenguprogrammiga,
mis on suunatud kohalikele kogukondadele. Purtse küla arukad inimesed said kohe aru, et see on midagi just neile ning otsustasid seda suurepärast võimalust kasutada – täitsime ära osalemiseks vajaliku ankeedi ning jäime oota-
ma, mis juhtuma hakkab. Ja juhtuma vähehaaval hakkaski…17. juunil toimus Jänedal Arukate Külade arengu-programmi esimene kohtumine, kuhu oli kutsutud ka Purtse külast kaks esindajat. Sellel päeval saime teada, millega end sidusime ning mis nutikaid inimesi ees on ootamas. Avaseminaril räägiti täpsemalt juba programmi eesmärgist, milleks on luua Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise samanimelise võrgustikuga. Iga küla koostab
oma strateegia, viib ellu ühe piloottegevuse, mis valitakse välja strateegia loomise ajal ning mida toetatakse 5000 euroga. Programmi kestel toimuvad temaatilised koolituspäevad, kus kogutakse tarkust sellistel teemadel nagu sot-
siaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, isemajandamise võimekus jms. Toimuvad mitmed õppereisid, mille käigus tutvutakse põnevate ettevõtmistega Eesti maa-piirkondades, et pakkuda arenguprogrammis osalevatele küladele inspiratsiooni, kontakte ja sisendit oma
piirkonna arukate külade strateegiate loomiseks. Igal külal on võimalus kasutada ka mentortuge. Programmis osalevad 24 küla ning programm kestab kuni 2022. a detsembrini. Et kõik eelnev ei jääks ainult jutuks anti
meile esimesel kohtumisel ka kodutöö, kus pidime koostama küla olukorra ja vajaduste kaardistuse detailse plaani ning tegema kaardistuse kokkuvõtte. 3. augustil korraldasimegi Purtse Pruulikoja mekitoas esimesed mõttetalgud, koondasime mõtteid jagasime ideid ning panime paika tegevuste ajakava. Ja et mitte kohe alguses omadega rappa joosta ja õige suund leida, kasutasime loomulikult võimalust ning kutsusime külla meie mentori Sille Roometsa, kelle olime eelnevalt pikast mentorite nimekirjast välja valinud, tundes ära temas just selle, kes saab meile sel teekonnal abiks ja toeks olla. Mõttetalgute raames koostasime Purtse küla elanikele väikese küsimustiku, mida oli võimalus täita kuni 20. augustini nii interneti teel, kui ka paberkandjal. Küsimustiku eesmärgiks on kokku koguda info, millega on külaelanikud rahul ning mis võiks meil külas paremini olla. Tulemustest teeme kokkuvõtte ning esitleme seda 13. septembril toimuval kohtumisel Jänedal ning kokku kogutud teadmised on aluseks juba edasise strateegia koostamisel. Püüame ka edaspidi teid oma tegemistega kursis hoida, sest Purtse küla on ees ootamas
põnevad ajad. Arukate Külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna arukate külade strateegia loomiseks ja pi-
loottegevuste rakendamiseks. Arukate Külad (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele
ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi. Nende külade puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja tele-kommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu vajalikest teadmistest. Eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu! Hea Purtse küla elanik, suvitaja või lihtsalt Purtse küla andunud fänn – kui Sa tunned, et ka Sina soovid aktiivselt küla tegemistest osa võtta, kuid Sinuni ei ole veel mingil põhjusel jõudnud uudised kogukonna tegemistest ja koosviibimistest, siis ole palun hea ning anna endast ise märku Facebookis MTÜ Purtse Külaselts lehel või e-kirja teel: liina.lipp@gmail.com.

Reili Soppe

MTÜ Purtse külaselts