Mis toimub-1!

Toimetamisi märtsist-juunini

04.-15.03.2019 kevadine taotlusvoor läbi e-pria

06.03.2019 Riigihangete teemaline koolitus Talupidajate Liidus Jõhvis

06.03.2019 Kohtumine PRIA Leader büroo juhataja Piret Ilvesega

07.03.2019 Virumaa Koostöökogu piirkonna avatud strateegiaseminar Kiviõli Seikluskeskuses

11.03.2019 Skayp koosolek koostööprojekti “Pealinnast Piirilinna” partneritega

12.03.2019 Ettevõtjate hommik Rosi Puhkemajas koostööprojekti “Häid näiteid Ungarist ja Eestist” raames

13.03.2019 Koostööprojekti “Pealinnast Piirilinna” info-ja koolituspäev osalejatele, Jõhvis

19.03.2019 koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine” koolitus ettevõtjatele, koolitaja Harald Lepisk

28.03.2019 Juhatuse koosolek, Kiviõlis

05.04.2019 strateegia muutmise koosolek juhatuse ja tegevmeeskonnaga, Kõrtsialusel

10.04.2019 laekunud projektitaotluste paikvaatlus, käimasolevate projektide seire

15.04.2019 kohtumine Maaeluministeeriumi esindajatega

15.-16.04.2019 taotlejate kuulamine, hindamise töörühma töökoosolekud Maidla Mõisa Valitsejamajas

18.04.2019 osalemine MAK vahehindamise Leader fookusgruppis

18.04.2019 Eesti Leader Liidu üldkoosolek, Türil

24.04.2019 Strateegia uuendamise raames kohtumine VIKO piirkonna omavalitsusjuhtidega

02.05.2019 juhatuse koosolek

08.05.2019 Lääne-Viru Leader tegevusgruppide kohtumine (täpsustumisel) ?

09.05.2019 Ettevõtjate hommik, Kiviõli 1 Keskkoolis koos ettevõtlike noortega, 08.15-09.15 – teemaks töö noortega, noorte töökohad, ettevõtjate tööpakkumised.

10.05.2019 MTÜ Kohalik Toit üldkoosolek

14.05.2019 ühisprojekti “Ühisturundus Virumaa Südames” testreis teenusepakkujate juurde (Virumaa Südames ning Raplamaa Gastro Talus)

18.-19.05.2019 suursündmus “Elamused Pealinnast Piirilinna” – põhjarannikul Koostööprojekt “Pealinnast Piirilinna”

19.-24.05.2019 Virumaa tegevusgrupid Portugalis (teemaks multifondid)

28.05.2019 Lääne-Virumaa Leader tegevusgruppide kohtumine.

29.05.2019 Pealinnast Piirilinna koostööprojekti töökoosolek, Haljalas

29.05.2019 Tegevjuht osales Lääne-Viru turismiettevõtjate kohtumisel Lammasmäe Puhkekeskuses 14.00

05.06.2019 Juhatuse koosolek Kiviõlis 15.30-17.00

05.06.2019 Virumaa Koostöökogu üldkoosolek, Tulivee Keskuses 18.00-21.00