Pakume tööd PROJEKTISPETSIALISTILE

Virumaa Koostöökogu pakub tööd projektispetsialistile!

26.01.2022

Virumaa koostöökogu on piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevus tugineb kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiale. Leader tegevusgrupi eesmärgiks on ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine piirkonnas. LEADER tegevusgrupp korraldab ja viib läbi Virumaa Koostöökogu LEADER toetuste taotlusvoore.

Projektispetsialisti tööülesanneteks on:

 • toetada igakülgselt piirkonna arengustrateegia elluviimist;
 • aidata kaasa taotlusvoorude ettevalmistamisele ja läbiviimisele;
 • nõustada taotlejaid projektitaotluste sisu- ja vormistamise küsimustes;
 • teostada projektitaotlusdokumentide tehnilist kontrolli;
 • kontrollida projektide maksetaotlusi ja koguda seireandmeid;
 • juhtida ja korraldada tegevusgrupi poolt algatatud LEADER projektide elluviimist ning uue programmperioodi strateegia (2023-2027) ettevalmistamist.

Projektispetsialistilt eeldame:

 • kõrgharidust (võib olla omandamisel);
 • töökogemust projektijuhtimise alal;
 • väga head arvutikasutamise oskust;
 • head eesti keele oskust ja inglise keele oskust suhtlustasandil;
 • korrektsust, püsivust, kohusetundlikkust;
 • süsteemset mõtlemist, vastutusvõimet;
 • head suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
 • head koostöö- ja suhtlemisoskust;
 • iseseisvust, initsiatiivikust ning õppimisvõimet;
 • valmisolekut tööks paindliku ajagraafikuga ning lähetusteks.

Kasuks tuleb:

 • juhilubade olemasolu ja sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume:

 • täiskoormusega töökohta;
 • huvitavat, väljakutseid pakkuvat ja mitmekülgset tööd;
 • paindlikke töötingimusi;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • töötasu 1500 eurot.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri 17.02.2022  aadressile info@viko.ee .

Lisainfo, küsimused:  MTÜ Virumaa Koostöökogu, tegevjuht Kadri Kuusmik, tel +372 5822 2877, kadri.kuusmik@viko.ee .