Õppereis 24.09.2014

Virumaa Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmetele toimub 24.09.2014 ühine õppereis tutvumaks kohaliku toidu teemaliste projektinäidetega, mis on rahastatud kas Kalandusfondist või LEADER meetmest. Õppereisi korraldamise eesmärk on omavahelise koostöö parandamine, uue perioodi strateegiate sidumine ja üksteise kogemustest õppimine.

KÜLASTATAVAD PROJEKTID

10.00-10.20  VITARSIS OÜ (Vaivara, Kudruküla)

Kala- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine ja uuendamine

Külmutusseadmete ja õhkkülmutustunneli soetamine ja paigaldamine

Kalatööstuse vinnutusseadmete ostmine

10.25 – 10.45 SERGEI GORDEJEV FIE (Narva-Jõesuu)                        

Kala töötlemisruumide remonttööde teostamine, tehnoloogiliste seadmete ja reoveemahuti ostmine

Kalandusega seotud turismi arendamine

Kala töötlemise laendamiseks ruumide uuendamine, kala käitlemiseks vajalike seadmete ostmine.

10.55 – 11.15 MEIE PAGAR MTÜ (Narva-Jõesuu Aia 7/9)

KOHVIPAUS

Köögiseadmete ja mööbli ostmine ning ruumide remonditööde teostamine

Narva-Jõesuu cateringi teenuse osutamine

Narva-Jõesuu pagarikoda

 

12.00 – 12.30 TOILA SADAM

TOILA VALLAVALITSUS Mehis Luus

Tankimisseadmete ostmine, laotõstuki ostmine. Külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamine ja uuendamine. Toila sadama süvendamine.

Navigatsioonimärgistuse ostmine ja paigaldamine

Toila sadamakai ja slipi rekonstrueerimine

MITTETULUNDUSÜHING TOILA MEREPÄÄSTE Mehis Luus http://toilamerepaaste.weebly.com/

Ajaloolise päästepaadi ja päästevarustuse ostmine

MTÜ KOHALIK TOIT (Kirderanniku ja Virumaa Koostöökogu koostööprojekt) www.virutoit.ee Ülle Marits ja Kadri Kuusmik

Viru Toidu tarvikud – mööbel, telgid, grillpannid, termokastid (Toila sadamas)

12.50 – 13.10 PROMENAADI TALUPOOD (Jõhvis, Keskväljak 7) https://www.facebook.com/pages/Promenaadi-Talupood/

Seadmete soetamine kohaliku toidu kauplusele Promenaadi Talupood

13.40-14.20 PURTSE MÕIS OÜ (Purtse küla, Lüganuse vald. MTÜ Kohalik Toit ja Virumaa Koostöökogu liige) www.purtsekindlus.ee

LÕUNASÖÖK

15.30 – 16.00 EISMA SADAM (Eisma küla, Vihula vald) www.eismasadam.ee

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Eisma Sadama elektripaigaldise ja veevarustuse väljaehitamine ning navigatsioonimärgistuse rajamine

16.10 – 16.30 KALARAND OÜ (Liivakünka talu, Eisma küla, Vihula vald)

Liivakünka turismitalu puhkemaja ehitamine

Kalaranna puhkekeskuse sauna ja terrassi ehitamine, puhkekeskuse kodulehe valmistamine ja logo kujundamine

Turistide teenindamiseks puhkemaja ümbruse heakorrastamine, puurkaevu rajamine ning mööbli ja seadmete ostmine ja paigaldamine

Toitlustusettevõttele vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine

 

16.40 – 18.00 LANDVALD AS (Eisma Külalistemaja, Eisma küla, Vihula vald)

KOHVIPAUS 

Ühine arutelu koostöö parandamise, kogemuste vahetamise ja strateegiate sidususe teemadel

Turistide teenindamiseks vajaliku karavaniparkla rajamine ja veesõiduki ostmine

Turistide teenindamiseks vajaliku olmehoone ehitamine

Külmikveoki ostmine

Halumasina ja niiduki ostmine