Noorte küsitluse tulemused

MTÜ Virumaa Koostöökogu viis läbi küsitluse “Noored ja ettevõtlikkus”. Tulemused on selgunud, millest meie noor puudust tunneb ja mida ta piirkonnas teha soovib! Aitäh kõikidele vastajatele!


MTÜ Virumaa Koostöökogu viis läbi küsitluse noorte seas „Noored ja ettevõtlikkus”.

Küsitlusele vastas kokku 49 piirkonna noort. Eesmärk oli saada vastuseid Virumaa Koostöökogu piirkonnas elavatelt 7-26 aastastelt noortelt.

22 vastanut elas Lüganuse vallas, 18 Sonda vallas, 3 Aseri vallas ja 3 Rägavere vallas ning 3 vastanut märkisid elukohaks muu. Kõige enam vastasid küsitlusele 12 ja 15 aastased. 75,5 % vastanutest olid tüdrukud ning 24,5 % poisse. Vastanutest 12 last õppis Maidla Koolis, 11 Sonda Koolis, 7 Lüganuse Keskkoolis, 3 Aseri Koolis, 2 Põlula Koolis ning 14 märkisid kooliks muu. Vastanutest 15 noort veetis oma vaba aja Sonda noortetoas, 13 Maidla noortekeskuses, 6 Püssi noortekeskuses, 5 Lüganuse noortekeskuses, 3 Ulvi noortetoas, 2 Aseri vabajakeskuses ja 5 vastanud valisid vaba aja veetmise kohaks muu. 71,4 % vastanutest ütle, et noortekeskus, noortetuba, vaba aja veetmise koht omavalituse huviringid pakuvad talle piisavalt erinevaid tegevusi. 28, 6 % vastanutest ütles, et ei pakuta piisavalt erinevaid tegevusi noortele.

Millised võimalused on noorte arvates puudu :

 

 • rohkem väliseid tegevusi noortekeskuste juures

 • 20+ noortele pole piisavalt tegevusi

 • eesti-vene noorte koostööprogramme

 • erinevad välised ja sisetreeningud – orienteerumine, sulgpall, jõusaal, fitness, kaasaegse tantsu trennid

 • piirkonna noorteklubi, kuhu teised noorteorganisatsioonid saaksid kuuluda – võimaldaks rohkem ühistegevusi

 • võimalus külastada nädalavahetustel noortetuba

 • noorte ringreisid mööda Eestit

 • telekamängud, snooker, lauamängud, arvutid

 • skatepark ja jalgpalliväljak

 • Erinevad vahendid, õpitoad, söögitegemise võimalused

 • IT huvilistele puudub suund

 • Pillide meisterdamine

 • Parem transport noortekeskusesse ja koju

 • Eestikeelsed treeningud ja muud huviringid

 • Rohkem üritusi

 • Osad noored ei tunne puudust millestki neil on oma kodukoha noortekeskuse näol olemas kõik võimalused.

 • Osad noored sooviksid paremaid tingimusi noortetuppa, et oleks soe ja hubane ning toa asemel oleks maja.

 • Tööpakkumised noortele, et saaks raha teenida

 • Reaalseid tegevusi täis noortekeskus, mis ei tee asju linnukese pärast

30,6 % noortest tegeleb vabal ajal spordiga, 22,4 % tegeleb tantsimisega, võrdselt 10,2 % noortest tegeleb nii laulmise kui ka pillimänguga järgnevad käsitöö, näitlemine, joonistamine ja tehnika.

55% noortest on osalenud laagrites, malevates. Põhilised laagrid, kus on osaletud KROL laagris, kodutütarde laagris, Maidla meedialaagris, Kiviõli linna malevas, Sonda õpilasmalevas, lauatenniselaagris, Kiltsi loomelaagris ja üliõpilasmalevas.

Küsimusele, mis põhjusel pole laagrites osalenud siis põhiline vastus on, et pole leidnud sobivat laagrit, teema ei huvita või pole aega ja võimalust osaleda.

38,8 % vastanustes on saanud võimaluse ise korraldada noorteüritusi, noorteprojekte või vabatahtlikuna panustada piirkonna ürituste läbiviimisel. Noored on osalenud spordiürituste korraldamisel; noortekeskuse tegevuste planeerimisel; kooli ja noortekeskuse vahelise tegevuse korraldamisel; kooli ürituste korraldamisel; Ettevõtliku Kooli projektitegevuste juhtimisel; valla noorteürituste korraldamisel; noortevahetus rahvusvahelises projektis; MuKo projektis osalemine; noorteka öö.

81,6 % noortest tahaksid osaleda noorte ürituste korraldamisel, noorteprojektide läbiviimisel või vabatahtlikuna piirkonna tegevustes kaasaaitamisel.

Teemad, milles kaasa soovitakse lüüa – laagrite korraldamine, kultuuriürituste korraldamine, rahvusvahelite kontaktide saamiseks laagrite korraldamine; konverentside ja noorte väljasõitude organiseerimine; enda ettevõtlikkuse arendamisega seotud ürituste korraldamine; tantsu ja spordiürituste korraldamine; vallapäevad; näiteringid,; lemmikloomapäevad; nõus ollakse panustama ükskõik millistesse tegevustesse peaasi, et toimuks midagi.

Põhjused, miks mitte panustada vabatahtlikuna on noored välja toonud 3 peamist asjaolu:

 • sooviks teha midagi, mille eest saaks ka raha

 • ei ole korraldaja tüüpi inimene

 • ei viitsi

81,6 % noortest leiab, et tal on veel vaba aega, et tegeleda lisategevustega. Peamiselt soovitakse tegeleda erinevate huvitegevuste ja ringides käimisega; lasketiiruga; aidata noortekeskusel organiseerida kokandusringi; piljardiklubi; looduse ja loomade teema; bändiga; õuetegevused ja IT teemad.

Need, kellel pole vaba aega on enamasti hõivatud erinevate huviringide ja trennidega; osa ei huvita antud teema ning mõnel pole koduseid võimalusi osalemiseks.

Kooli kõrvalt on tööl käinud 34,7 % noortest.

Töö, mida on tehtud:

 • viljakuivatis vilja kuivatamine; põllumajandustehnika peal töötamine

 • ehitus

 • müüja

 • ettekandja

 • teenindus valdkond

 • koristaja

 • haljastaja

 • talutööd

Tööle on mindud vaba aja kasulikult veetmise, kogemuste ja rahateenimise eesmärgil.

Millega noored tulevikus tahaksid tegeleda:

 • IT valdkond

 • olla enda tööandja, ettevõtlus

 • loometegevusega

 • loomadega tegelemine

 • ettevõtlusega ja tasuvate ametitega

 • kokandusega – soov avada restoran

 • loomade uurimisega

 • juuksurina

 • õpetaja või politseinik

 • loon ise mänge

 • sõdur

 • sportimine

 • astronoomia, kosmeetika

 • hotelli juhataja

 • heategevus

 • näitlemine

 • küünetehnik

 • ehitus

 • sisekujundus

 • muusika

 • algklasside õpetaja

 • kunstnik

 • muusika

Kodukohta plaanib kindlasti jääda 12 vastanut, 10 vastasid kindla ei ning ülejäänud vastajatest veel ei tea, mis elu toob.

MTÜ Virumaa Koostöökogu tänab kõiki noori, kes vastasid küsitlusele! Meil on olemas paljude noorte kontaktid, kes soovivad panustada piirkonna tegemistesse. Meil on võimalus ettevõtlikke noori kaasta ja pakkuda neile osalemist projektides.

Loosi tulemusena võitsid 25 € Monica Männistu, Teele Eskor ja Merli Feofanova, kes said oma auhinna kätte 02.06.2015.