MTÜ Virumaa Koostöökogul 3 uut liiget

MTÜ Virumaa Koostöökogul on aprillikuuga tulnud juurde kolm uut liiget, kõik on ettevõtjad.

Pagarikoda OÜ tegeleb toidu valmistamisega www.pagarikoda.com

OÜ Viru Haljastus tegeleb Männiniidu aiandiga, kust saate osta endale erinevaid taimi ning tellida ka aiakujunduse teenust.

Purte Mõis OÜ tegeleb Purtse kindluse arendamisega www.purtsekindlus.ee

Kokku on MTÜ Virumaa Koostöökogul 47 liiget nendest 4 KOV, 18 EV ja 25 MTÜ esindajat.