MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmeskond täienes kahe uue liikmega

Eilsel 15.02 toimunud juhatuse istungil võeti liikmeks vastu kaks uut MTÜ-d:

– MTÜ Kalvi Külaselts ja MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts.

Kahjuks oli juhatuse laual ka kaks lahkumisavaldust, mis rahuldati:

– FIE Enno Loos ja MTÜ Soonurme Küla Arenduskeskus.

Liikmeid endiselt kokku 37, nendest 6 KOV, 13 ettevõtjat, 18 MTÜ-d