Hindamise töörühm on sügisvooru taotluste hindamise edukalt lõpetanud.

MTÜ Virumaa Koostöökogu hindamise töörühm on sügisvooru taotluste hindamise edukalt lõpetanud.

Sügisene taotlusvoor oli avatud 23.09.-04.10.2019. Avatud olid kõik 5 meedet. Kokku laekus 12 projektitaotlust. Noorte meetmesse ei laekunud ühtegi taotlust. Tehnilist kontrolli ei läbinud 3 taotlust.

Ülioluline on, et taotlejad jälgiksid lisaks Leader määruse nõuetele ka tegevusgrupi meetme nõudeid. Kõige suurem eksimus on läbiaegade olnud ehitusloa või ehitusteatise puudumine. Virumaa Koostöökogu üldkoosolek on sellise nõude määranud. Eeldame, et taotlejal on tõsi taga ja kui ta juba taotlema tuleb siis viib ka projekti ellu toetusega või ilma.

Hindamise töörühma liikmetel oli võimalus osaleda paikvaatlusel, kus tutvuti investeeringuprojektide asukohtade ja taotlejatega. Lisaks on alati kõikidel taotlejatel võimalus oma projekti tutvustada töörühma koosolekul, kus toimub ka arutelu ja küsimuste ring.

Hindajate paremusjärjestuse ettepanek selgus novembrikuu alguseks. Juhatus kinnitas (14.11.19) ettepaneku ja esitas (19.11.19) taotlused PRIA-sse lõpliku otsuses saamiseks. PRIA menetleb taotluseid kuni 60 tööpäeva jooksul. Päev pärast PRIA-sse esitamist (20.11.19) võivad positiivse otsuse saanud taotlejad hakata oma projekti ellu viima, kuid omal vastutusel. Lõpliku JAH/EI annab taotlejale siiski PRIA.

Kahjuks jäi üks taotlus rahastusest ilma, kuna meetmes polnud piisavalt vabu vahendeid projektitaotluste toetamiseks.

Hindamise töörühma paremusjärjestuse ettepanek andmed paneme kodulehele, kui PRIA otsused on teada!

Hea uudis kõikidele, kes jäid sügisvoorust maha. Juba 2020 märtsikuus on planeeritud uus taotlusvoor eelarve jääkide, taotluste odavnemiste ja loobumiste arvelt.

PS! Mõistlik oleks alustada juba ehitusloa taotlemisega.

Huvi korral võtke palun meiega ühendust!