Mis toimub!

Mis toimub oktoober-november 2020!

28.09.-09.10.2020 Leader meetme taotlusvoor

05.10.2020 juhatuse koosolek, Sonda Puhkemajas

12.-26.10.2020 laekunud projektitaotluste registreerimine ja tehniline kontroll

14.-16.10.2020 Koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ õppereis + koolitus.

26.10.2020 Juhatuse koosolek Kõrtsialusel

28.10.2020 Juhatuse koosolek e-kirja teel

2.-6.11.2020 hindamise töörühm tutvub laekunud projektitaotlustega

04.11.2020 paikvaatlus

08.-13.11.2020 taotlejate kirjalik kuulamine

16.11.2020 hindamise töörühma koosolek zoomis

09.-18.11.2020 projektitaotluste hindamine, hindamise töörühma poolt (lõpp 18.00)

20.11.2020 Ettevõtluskonverents Tulivee Keskuses ja veebis https://www.viko.ee/konverents/

24.11.2020 Juhatuse koosolek