MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER infopäev (2021/1)

Maaeluvõrgustik korraldab Leader infopäeva 17.03.2021 veebis.

Sissejuhatus päeva, tehniline info – Ave Bremse, Maaeluvõrgustik

  • Üldine ülevaade üleminekuperioodi hetkeseisust – Olavi Petron, Maaeluministeerium
  • Tegevuste ajakava – Kea Mäesepp, Maaeluministeerium
  • Ülevaade Eesti maaelu arengukava muudatustest seoses LEADER meetmega – Kea Mäesepp
  • Ülevaade üleminekuperioodist tulenevatest LEADER meetme määruse muudatustest – Kea Mäesepp ja PRIA esindaja
  • Strateegiate muutmise nõuded – Kea Mäesepp ja PRIA esindaja
  • LEADER eelarve jaotus – Kea Mäesepp ja PRIA esindaja

Mõtted, küsimused – Kohalike tegevusgruppide esindajad