Logokonkurss “Virumaa Süda”

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU (VIKO) on Leader tegevusgrupp. Tegevusgrupi piirkonna moodustavad Aseri, Lüganuse, Maidla, Sonda, Rägavere vallad ja Püssi linn. VIKO territooriumil asub tinglik Virumaa keskpunkt (Virumaa süda), mida tähistab Sirtsi kivi (suur rändrahn). „Virumaa Süda“ kaubamärgi idee sündis Virumaa kaardi kokkuvoltimisel, kui avastati, et murdejoonte keskpaik on Sirtsi külas asuva rändrahnu juures.

MTÜ Virumaa Koostöökogu üheks prioriteediks on turismi arendamine maapiirkonnas. Piirkonnas on toimiv SüdameTee turismivõrgustik, kuhu kuuluvad turismi edendamisega või turismiteenuse/atraktsiooni pakkumisega tegelevad erinevad MTÜ-d ja ettevõtjad kuuest omavalitsusest. Turismivõrgustik soovib end turistidele ja piirkonna külalistele nähtavaks teha ühtse identiteediga „Virumaa Süda“.

„Virumaa Süda“ on kaubamärk, mida kasutatakse piirkonna turismiobjektide, teenuste ja atraktsioone turundamisel ning reklaamimisel.

Selleks, et piirkonna turismiasjalised saaksid kasutada ühist visuaalset identiteeti, kuulutab MTÜ Virumaa Koostöökogu välja „Virumaa Süda“ logokonkursi.

KONKURSI TINGIMUSED

1 ÜLDTINGIMUSED

1.1 „Virumaa Süda“ uue visuaalse identiteedi konkursi (edaspidi konkurss) korraldaja on MTÜ Virumaa Koostöökogu ning koostööpartneriteks piirkonna 6 omavalitsust, MTÜ-d ja ettevõtjad, kes tegelevad turismi edendamisega.

1.2 Konkurss toimub eesti keeles.

1.3 Konkursil võivad osaleda kõik asjast huvitatu isikud üksi või meeskonnana.

1.4 Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

1.5 Konkurss algab 24. septembril 2013. a.

1.6 Konkursi tingimused saab alla laadida MTÜ Virumaa Koostöökogu veebilehelt www.viko.ee

2 IDEEKAVANDITE ESITAMINE

2.1 Ideekavandite esitamise tähtaeg on 24. oktoober 2013. a (kaasa arvatud).

2.2 Ideekavandid palume saata e-posti aadressile info@viko.ee , e-kirja teemaks märkida „Virumaa Süda“.

3 ESITATAVA IDEEKAVANDI NÕUDED

3.1 Konkursile palume esitada:

3.1.1 Virumaa Süda logo kavand(id);

3.1.2 Legend, mida sümboliseerivad erinevad elemendid logol.

3.2 Nõuded kavanditele:

3.2.1 Logo peab viitama kaubamärgile „Virumaa Süda“, mis on ühtseks visuaalseks identiteediks piirkonna turismiteenust pakkuvatele asutustele ja organisatsioonidele, kes soovivad seda oma tegevuses kasutada;

3.2.2  logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna ning veebikeskkonnas kasutatav;

3.2.3 võimalusel peab logo konkursile olema esitatud GIF/JPG ja PDF formaadis.  Samas on oodatud ka joonistatud kavandid, millele Virumaa Koostöökogu aitab formaadi luua.

3.2.4 konkursitööle tuleb lisada autori kontaktandmed: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

3.2.5 konkursi võitnud logo võetakse kasutusele MTÜ Virumaa Koostöökogu turismimärgi sümboolikana koos kõigi autoriõigustega.

4 IDEEKAVANDI HINDAMINE JA VÕITJATE AVALIKUSTAMINE NING EDASINE KOOSTÖÖ

4.1 Ideekavandeid hindab komisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Virumaa Koostöökogu SüdameTee turismivõrgustiku liikmed.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik kavandid, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad

Virumaa Süda logo ideekonkursi tingimustele.

4.3 Otsustamisel on hääleõigus komisjoni esimehel ja liikmetel. Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt,

on määravaks komisjoni esimehe hääl.

4.4 Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.4.1 Esitatud logokavandite ja kujundusnäidiste atraktiivsust, originaalsust ja kokkusobivust;

4.4.2 Esitatud visuaalsete lahenduste potentsiaalset kasutusvõimaluste rohkust

erinevates meediumites ning erinevatel reklaamkandjatel;

4.4.3 MTÜ Virumaa Koostöökogul on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.

4.5 Konkursi tulemused avalikustatakse MTÜ Virumaa Koostöökogu veebilehel www.viko.ee ning konkursi võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 29. oktoobril 2013

5 AUHIND

5.1 Võitjal on võimalik valida piirkonna erinevate turismiteenuste vahel endale (koos kaaslastega max 5 inimest) sobiv auhinnapakett.

5.2 Auhinnad

5.2.1 Kanuumatk vast avatud Aidu karjääris (2h) + saunaõhtu Oandu Külastuskeskuses (3h) + laua katab Maidla Mõisa Kelder

5.2.2 Mootorpaadiga merele (2h) + Kõrtsialuse külastuskeskuse Veeru majas saunaõhtu (3h) + laua katab Jäägri Grill

5.2.3 Golf Ojasaarel (2h) + Tuhamäe Hostelis saunaõhtu (3h) + laua katab Maidla Mõisa Köök

5.2.4 ATV või UTV matk (2h) Rägavere metsades + saunaõhtu Mõedaku Spordibaasis (3h) + laua katab Sonda Kõrts