Liikmete arenguseminar ja üldkoosolek Ojasaarel 28.06.2021

MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmete arenguseminar ja üldkoosolek toimub 28.06.2021 Ojasaarel.

Semianri põhiteemaks on strateegiamuudatused.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Tegevusaruanne
  3. Revisjoni aruanne ja audiitori arvamus
  4. Majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Strateegia 2015-2023 kinnitamine
  6. Hindamise töörühma liikmete valimine ja kinnitamine
  7. Rakenduskava 2021 muutmine
  8. Rakenduskava 2022 kinnitamine
  9. Muud küsimused

Kulud kaetakse koostööprojekti “Virumaa LEADER võrgustiku tugevdamine” raames.