Leader meede avaneb taas

Virumaa Koostöökogu juhatus ja üldkoosolek on kinnitanud otsuse, et 2017 aasta viimases kvartalis avatakse jääkide arvelt taotlusvoor.

Taotlusvoor läbi e-pria on avatud täpselt 9 päeva kuupäevadel 21.-29.10.2017.

Avatakse neli meedet

Meede 1Mikroettevõtluse arendamine, maksimum toetusemäär 35 000€, lisandub omaosalus 40%. Toetuse saajad: mikroettevõtted.

Meede 3Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine, maksimaalne toetusemäär 15 000€, lisandub omaosalus 40%. Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu

Meede 4Piirkonna kompetentside tõstmine, maksimum toetusmäär 15 000€, lisandub omaosalus 10%. Toetuse saajad: ettevõtjad, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu.

Meede 5Noorte aktiviseerimine ja kaasamine, maksimaalne toetusemäär 7000€, lisandub omaosalus 10%. Toetuse saajad: ettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu.

Nõutud teavitus ilmub kohalikus ajalehes neli nädalat enne taotlusvooru. Infopäevade toimumise aja teavitamine nii kodulehele kui ka sotsiaalmeedias.

Info taotlusvooru materjalide kohta on kodulehel  www.viko.ee.