Leader lugu: Saagem tuttavaks – Virumaa Koostöökogu juhatuse uus liige Anu Needo

Anu Needo tööd ei karda. Oma senises tööelus on ta meelsasti ikka midagi ehitanud, remontinud, torusid maasse kaevanud, asfalteerinud jne. Olles 2003. aastast kohalikus omavalitsuses tegev, ei ole ka muud teemad talle võõrad. Anu toimetab ka Ida-Viru Ettevõtluskeskuses, Viru Filmifondis ja turismiklastris, et siinsetele ettevõtjatele ja MTÜ-dele toeks olles piirkonna üldisele arengule kaasa aidata. Käesoleva aasta jaanuarist on Anu Needo muuhulgas ka Virumaa Koostöökogu juhatuse liige.

Mida Anu meie piirkonna suurimateks väljakutseteks peab, mis meil tõeliselt hästi on ja kuhu poole meid veel tüürida tahab?

Mis on teie hinnangul olnud Leader meetme kõige suurem pluss piirkonnale?

Kogukonna omavahel tutvustamine ja ühendamine, kasvanud on kogukonnatunnetus. Näen, et headeks sõpradeks on saanud tootjad, teenuste pakkujad, kaupmehed, põllumehed, turismiarendajad, toitlustajad, kaasatud on omavalitsused, vabaühendused ja noored. Osaliselt tänu LEADER-tegevustele on tekkinud erinevad sõpruskonnad ja võrgustikud, kes teineteist toetavad ja tegutsevad mõtestatult ja ühiste eesmärkide nimel.

Mis on teie jaoks VIKO uue juhatuse liikmena kõige suurem väljakutse?

Olen terve Ida-Virumaa patrioot ja oskan näha terve maakonna pilti. Oleme teinud ära suure töö maakonna maine parandamisel. Uuel 5-aastasel perioodil on vaja seista selle eest, et ka meie valla keskus, väikelinn Kiviõli, saaks LEADER-rahastuse mõttes abikõlbulikuks piirkonnaks. See on hädavajalik, kui soovime, et kogukonnatunnetus kasvaks ja piirkond ühtlaselt areneks. Ja tahaksin jätkata moto „räägi inimestega“ järgi tegutsemist. Tihti jääb vajaka aktiivsetest ettevõtjatest või kohaliku elu edendajatest MTÜ-des, kes tahaks midagi ära teha, kuna nad kas ei tea infot või ei oska olemasoleva infoga midagi asjalikku peale hakata. Tuleb need inimesed ära kuulata, osata luua seoseid ning suunata võimalustele lähemale. Seda tööd teeb igapäevaselt VIKO meeskond nagunii, aga alati võib seda teavitust teha rohkem.

Kas piirkonnas on mõni konkreetne sihtgrupp või suund, mille osas tunnete vajadust selle esindajaid/organisatsioone julgustada aktiivsemalt LEADER meetme võimalusi kasutama?

Arvestades elanikkonna vähenemist ja noorte osakaalu selles, siis ehk peaksime senisest rohkem pöörama tähelepanu noortele. Soodustama noortes ideede tekkimist, kuidas nad saaksid panustada kohalikku piirkonda. Väga hea näide on hiljutine Maidla noorte projekt – triibulised pingid Maidla–Kiviõli kergliiklustee ääres. Mõelda tuleks koos noortega. Kas elu ka siin on võimalik – õppida selgeks hea amet või omandada oskus, tegeleda ettevõtlusega, tekitada töökoht endale ja heal juhul sõbrale, luua oma pere, rajada kodu, kasvatada lapsed omakorda ettevõtlikeks ja lõppkokkuvõttes ennast kogukonnas hästi ning vajalikuna tunda? Tasuks viivuks peatuda ja mõelda.

Kui saaksid teha ühe vahva kogukonnaprojekti, siis millele või kellele see suunatud oleks?

Igasse suuremasse kogukonda tuleks rajada korralik ja äge vaba aja veetmise ala lastele ja teismelistele. Pean silmas mänguväljakut, rulaparki, rattarada, karusselli või palliplatsi. Kusjuures selle ala korrashoid peaks osaliselt jääma kohaliku kogukonna kanda, et tekiks kogukonna tunne ja väärtustataks tehtut.