Leader lugu: Saagem tuttavaks – VIKO uus juhatuse liige Eve Ojala-Bakradze

Jaanuaris kogunes Virumaa Koostöökogu üldkoosolek ja valitud sai meie uus juhatus. Täiesti uue liikmena meie juhatuses tahame sel korral tutvustada meie lugejatele Eve Ojala-Bakrdze’t, kes esindab Viru-Nigula valda.

Kui pikalt oled Leader tegemistega seotud olnud?

Algusest, kui kohalikud tegevusgrupid loodi. 2000. aastast sotsiaalhoolekande valdkonna MTÜ Elulõng kaudu ja 2006. aastast MTÜ Partneritega olles seal juhatuse liige. Nüüd siis Virumaa Koostöökogu juhatuses.

Mis Leader süsteemi või Leader lähenemise juures kõige enam meeldib?

Kuna riigi tasandil on regionaalpoliitika pigem poliitiline loosung ja kohaliku arengu toetamine keskendub suurematele keskustele, siis kindlasti kohaliku arengu toetamine ja väärtustamine. Optimistlikult võttes – kogukonna toetamise võimalus on veel olemas ja loodan, et see jätkub.

Mida näed, et saaks parendada?

Suurem koostöö ministeeriumitega ja ka ministeeriumite vahel. Mulle tundub, et maaeluministeerium on liiga ära reguleerinud ka Leader tegevuse, võiks olla kohati paindlikum. Rahandusministeerium liigub sinna suunas. Ja selline nii-öelda alt üles süsteem võiks olla see, mida saaks arendada, näiteks külavanemate süsteemi rakendamine ja taas ellu kutsumine. Aseri piirkonnas hakkame neid just perioodiliselt kokku kutsuma.

Kuidas tunne on VIKO tegemiste sees olles ja jälgides, kas tundub, et oleme õigel teel?

Ikka õigel teel, mulle VIKO lähenemine meeldib. Lähtutakse kohalikest vajadustest, toetatakse MTÜ-sid ja ettevõtjaid, ollakse suunatud vabatahtlikule initsiatiivile. See on minu hinnangul positiivne.

Mis tunduvad olevat uue perioodi väljakutsed?

Seoses haldusreformiga peavad tegevusgrupid ka ennast ümber hindama ja koostöö teiste tegevusgruppidega läbi mõtlema. Ja seda ka abikõlblikkuse osas, ka väiksemad linnad võiksid olla abikõlblikud, VIKO piirkonnas näiteks Kiviõli.

Kuidas tundub, kas Leader meetmest võetakse meie piirkonnas maksimum ja kas Leader võimalusena on jõudnud kõigi meie piirkonna kohalike inimeste teadvusse, kellel sellest kasu võiks olla?

Rahaliselt on LEADERist võetud maksimum, kas see on jagunenud ka vajaduspõhiselt ja arengu mõttes edukalt, peaks näitama läbi viidud projektide monitoorimine ja hindamine pikema aja vältel kohapeal. Koostöö ja infoliikumise osas on päris kindlasti veel arenguruumi. LEADER- lähenemise inimeste teadvusesse jõudmise kohta ütleks, et see on hetkel nii ja naa küsimus. Need, kes ise on kohalike tegevusgruppide liikmed, on ka sellest kindlasti rohkem teadlikumad, samas laiem avalikkus aga vajaks kindlasti rohkem ja süsteemsemat informeerimist.

Kui sina saaksid teha ühe ägeda kogukonnaprojekti, siis millele ja kellele see suunatud oleks?

Kui see oleks ainult minu teha (arvestamata selleks kuluvat rahalist ressurssi), siis ühendaksin kõik valla asustatud kohad omavahel kergliiklusteedega. Ja kvaliteetse esmatasandi tervishoiuteenuse tahaksin ka tagasi inimestele lähemale tuua.

MTÜ Virumaa Koostöökogu

Viru-Nigula valla ajaleht on veebis loetav siit https://viru-nigula.ee/documents/7609076/26321850/VNT_02_2020_est.pdf/ee4c3b8e-f325-4cd6-b7ee-0cd4e6610a7d