Leader lugu: Kuidas Aseris pandeemia ajal rahvusvahelist projekti tehti

Jah, ka see on hea tahtmise korral võimalik, hoolimata sellest, et reisimine Euroopa siseselt, rääkimata kaugematest kohtadest, ei ole viimase aasta jooksul lihtne olnud ja ei saa ka lähiajal ilmselt just kuigi sujuv olema. Virumaa Koostöökogu ettevõtlusalase rahvusvahelise koostööprojekti „Häid näiteid Ungarist ja Eestist“ raames korraldati koos noortega ettvõtlik kunstinädal. Et rahvusvahelisse projekti olid planeeritud ka kohaliku tasandi tegevused, leidis Aseri Kooli kunsti- ja käsitööõpetaja ja Aseri noortekeskuse noorsootöötaja Kristel Allikmäe tee Virumaa Koostöökogu juurde ja nii sündis noortele suunatud ettevõtlik kunstinädal. Kokkuvõtlikult võib öelda, et kunstinädala eesmärk oli noortele ettevõtluse lähemale toomine noortele läbi neid kõnetavate lahenduste. Kristel hindab tulemusi õnnestunuks. Ettevõtlusnädala tegevustest said osa Aseri piirkonna noored, osaleti töötubades, külastati kohalikke ettevõtteid. Kristel Allikmäe, ettevõtlusnädala eestvedaja: „Minu jaoks on projekti kui sellise kirjutamine väga raske, ma võin enne midagi maalida või etendada… Aga alustasin sellest, et mul on väga andekaid ja häid tuttavaid kunstivaldkonnas. Mõte, et kunst ei ole ainult maal või foto seinal, vaid vaatab vastu igalt poolt, kasvõi võtmehoidjalt või margilt, oli sümpaatne ka neile.” Nii viisidki töötube läbi ettevõtjad, kelle töös on kunstil üldiselt mingil moel oluline roll täita: kunstitarvete edasimüüja Vunder; markide, rahatähtede ja lauamängude kujundaja Riho Luuse. Ettevõtluse igapäevast toimimist käidi piilumas Purtse Metallis ja Purtse Vineerikojas ja projekti käigus valmis ka Rannu külamaja seinale ühistöös noortega Kristi Larensi eestvedamisel vinge grafiti. Nukufilmi ja Linnateatri taustaga Pärtel Tall tutvustas animatsiooni ja rääkis plastiliinist tegelastest, kes selle käigus liikuma pannakse. Igal lapsel oli võimalus plastiliinist palli animatsiooni töötoas ka põrkama nikerdada. Kasutegurina hindab Kristel ettevõtlusnädalal kõige olulisemaks seda, et püüdlus suunata noori mõtlema ettevõtlusest laiemalt ja leidma selleks võimalusi oma hobides sai täidetud: „Kuigi projektis osalesid pigem noo-remad koolinoored, siis ettevõtliku hoiaku kasvatamisega tulebki varakult alustada. Mida varem ettevõtluse vald-konnas silmaringi avardama hakata, seda parem nii noortele isiklikus plaanis kui ka meie piirkonna kontekstis tervikuna.“Vaba ajaga Kristel enda sõnul just hiilata ei saa, kuna hobisid on tal üksjagu. Kristel on vabatahtlik Aasukalda Maa- ja Merepäästekomandos, veab enda MTÜ-d Loome, peab Rannu Külamajas stuudiot, kus meisterdab, maalib, viib läbi saviringe ja plaanib suvel ka lastelaagri korraldada. Lisaks saab ka Kundas Tsemendimuuseumis teisipäeviti savi mätsida. Muuhulgas on Kristel suur taaskasutuse sõber, see on teema, mida püüab sisse põimida kõikvõimalikul moel oma töödesse-tegemistesse. Seega, kui nüüd enne suve paarile möödunud aastale Virumaa Koostöökogu ühe programmperioodi lõpu valguses otsa vaadata, õpetas pandeemia muuhulgas seda, et ka rahvusvahelised projektid ei pea meist olenematute põhjuste korral seisma jääma. Orienteeritud lahendustele! Kes teeb, see jõuab. Jaksu ja aitäh Kristelile ettevõtlikkuse ideed ja ettevõtlusvaimu noortele lähemale toomast.

Keit Lipp

MTÜ Virumaa Koostöökogu