Leader foorumi deklaratsioon

19.veebruaril võeti vastu Jänedal Leader tegevusgruppide foorumi deklaratsioon. Tegevusgruppide eesmärgiks on aidata kaasa Leader tegevuse tulemuslikumale rakendamisele ja olla partneriks PRIA-le ja Põllumajandusministeeriumile.