Kutse MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonna ettevõtjatele osalema rahvusvahelises koostööprojektis

MTÜ Virumaa Koostöökogul on käimas rahvusvaheline koostööprojekt, mis on suunatud noortele ja kalandusega seotud ettevõtjatele.
Projekt on saanud inspiratsiooni pika ajaloolise traditsiooniga sõbrakaubanduse ja Sõbralaada ideest Soome ja Eesti vahel. Projekti ettevõtjatele suunatud eesmärk on värskendada kaubandussuhteid Soome ja Eesti vahel, luua kontakte, tutuvuda vastastikku ülemere LEADER piirkondade projektidega ja saada inspirtasiooni tegevuseks oma piirkonnas.

2017. aasta sügisel, 13.-15. oktoobril toimub esimene ettevõtjatele suunatud teemanädalavahetus, mille raames külastatakse Kotka kalalaata, tutvutakse kohalike kalanduse LEADER projektidega, saab osa võtta erinevatest kalanduse ja kalatoidu töötubadest jpm. Ürituse täpsem kava on tuvumiseks manuses.

MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonnast on võimalus osaleda kokku 5 kalandusega või kalatoitlustusega seotud ettevõtjal või neil, kellel oleks soov oma ettevõtlust selles suunas laiendada. Registreerumissoove ootame kuni 28. augustini kaasa arvatud. Projektis osalemise omaoslustasu on 30 €.

Lisainfo e-posti aaderssil keit.lipp@viko.ee või telefoninumbril 56268633.

“Nuoret Seprat – Noored Sõbrad” on rahvusvaheline noortele ja ettevõtjatele suunatud koostööprojekt, milles osaleb kokku neli projektipartnerit (Sepra ja ESKO FLAG Soomest ning MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Virumaa Koostöökogu Eestist). Kolme projektiaasta jooksul toimub kokku kolm rahvusvahelist noortelaagrit ning kolm teemanädalavahetust ettevõtjatele ning lisaks täiendavad tegevused kohalikul tasandil. Projekti tegevused leiavad aset aastatel 2017-2019.