Konkurss ” Viru Toidu parimad 2013″

Konkurss „Viru Toidu parimad 2013“ 

Mittetulundusühing Kohalik Toit kuulutab välja konkursi „Viru Toidu parimad 2013“, millega soovime tunnustada ja avalikkusele tutvustada Virumaa paremaid ettevõtteid ja algatusi, millel on oluline mõju kohaliku toidu arengule. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 06. märts 2014.a.
Konkursi „Viru Toidu parimad 2013“ eesmärgiks on tunnustada Virumaal edukalt tegutsevaid ettevõtjaid, kes tegelevad toidu tootmise ja –töötlemisega ning toitlustamisega. Samuti atraktiivseid edukate tulemustega valdkondlikke projekte, et teadvustada inimestele kohaliku toidu ja toidukultuuri olulisust.
Tunnustamise kategooriad on järgmised:

  1. Aasta 2013 Virumaa parim toidutootja
  2. Aasta 2013 Virumaa parim toitlustaja
  3. Aasta 2013 Viru Toidu parim tegu

Konkurssi võitjad kuulutatakse välja Viru Toidu tunnustuse üritusel, mis toimub Saka mõisa härrastemajas 28. märtsil 2014.a. Võitjaid tunnustab MTÜ Kohalik Toit.
Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, ettevõtted, riigiasutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, maavalitsused välja arvatud konkursi korraldaja. Esitada võib mitu kandidaati.
Kõik nominendid palume esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info@virutoit.ee,  MTÜ Kohalik Toit koduleheküljel www.virutoit.ee  asuva esitamise vormi kaudu:
„Viru Toidu parimad 2013“ või kirjalikult aadressil Keskväljak 1- 310, Jõhvi 41594, Ida-Virumaa märgusõnaga „Viru Toidu parimad 2013“.
Esitamise vorme oodatakse hiljemalt  06.märtsiks 2014.a.

Taotluse täitmisel lähtuda  „Viru Toidu parimate toidutootjate ja toitlustajate tunnustamise statuut ” nõuetest. 
Loe lisainfot: Viru Toidu parimate toidutootjate ja toitlustajate tunnustamise statuut

MTÜ Kohalik Toit on Virumaa ettevõtjaid ühendav organisatsioon, mis tegeleb kohaliku toidu propageerimisega. See on mittetulundusühing, mille eesmärk on ühendada Virumaa väikeettevõtjaid ja organisatsioone, kes pakuvad ehtsaid ja häid Virumaa kohalikke toidutooteid. Meie põhitegevus on tutvustada Virumaa toidutooteid ja piirkonda läbi kohaliku toidu ning arendada piirkondlikku koostööd loodud võrgustikus, kuhu kuuluvad tootjad, töötlejad ja toitlustajad.
Piirkonna- ja kvaliteedimärgi  „VIRU TOIT“ eesmärgiks on:

  • Väärtustada Virumaa kohalikke tooteid
  • Suurendada tarbija usaldust Virumaa toodete kvaliteedi osas
  • Toetada Virumaa toodete müüki (k.a eksporti)
  • Luua konkurentsieeliseid
  • Toetada Virumaa ettevõtjate koostööd ja võrgustumist

Lisainfo telefonil + 372 53005031 või e-mailil info@virutoit.ee