Kohalik toit

Kolm Ida-Virumaa LEADER tegevusgruppi : MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ja MTÜ Virumaa Koostöökogu sõlmisid koostöölepingu kohaliku toidu programmi käivitamiseks. Projekti eesmärgiks on kohaliku ettevõtluse aktiveerimine ja kohaliku toidu tarbimise suurendamine. Projekti tulemuseks on kohaliku toidu tootjate, töötlejate ja tarbijate kaardistamine, ühtse kaubamärgi väljatöötamine, trükiste väljaandmine, messidel osalemine, tootjate ja töötlejate koolitamine.

Projektijuht: Erika Pääbus. E-post. erikapaabus@gmail.com, tel  510 9547

Palume kõigil huvilistel võtta ühendust projektijuhiga.