Kinnitati MTÜ VIKO uus juhatus

23.05.2008.a toimunud üldkoosolek kinnitas uue MTÜ VIKO juhatuse kooseisu. Uus juhatus asub ametisse 01.07.2008.a Uue juhattuse kooseis:

Ott Penek

Andrea Eiche

Virgo Koppel

Eevi Anger

Anne Kalamäe

Tõnis Lipp

Anne Liinak